/Files/images/biblioteka/3.png

План роботи шкільної бібліотеки

Приазовської ЗОШ у 2015/2016 н.р.

І. Аналіз роботи за 2014-2015 н. р.

Шкільна бібліотека є освітнім і культурним центром загальноосвітнього закладу, складовою навчально-виховного процесу. Саме шкільна бібліотека покликана формувати інформаційну культуру учнів, вчителів і батьків, прищеплювати їм навички здобувати інформацію та генерувати нові знання.

У 2014-2015 навчальному році бібліотека працювала над проблемою „Формування системи роботи з дитячою книгою та підручником”. Відповідно до Річного плану роботи школи діяльність бібліотеки була спрямована на:

- здійснення комплексної пропаганди літератури відповідно до виховання та

сучасної системи навчання ;

- сприяння максимальному використанню фондів бібліотеки;

- надавання допомоги школі у навчанні, вихованні, розвитку у школярів творчої активності, трудових навичок, естетичному вихованню дітей та підлітків;

- сприяння розвитку пізнавальних здібностей школярів, сумлінного відношення до навчання та суспільних обов’язків;

- виховання в дітей і підлітків культури читання;

- пропаганду літератури про минуле та сучасне життя народу України ;

- звертання уваги на твори про бережливе відношення до навколишнього середовища;

- організацію роботи читацького активу з метою сприяння активізації читання та бережливого відношення до книжок і підручників;

- активізацію роботу з батьками, спільними зусиллями добиватися якості

читання, бережливого відношення до художньої та навчальної книги;

- сприяння підвищенню методичної та педагогічної майстерності учителів.

На початку навчального року були сплановані заходи щодо „Індивідуальної роботи з читачами”, „Виховна робота”, „Робота з пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань, „Довідково – бібліотечних робота”, „Інформаційна робота”, „Робота з бібліотечних фондом”, „Робота з фондом підручників”, „Впровадження нових інформаційних технологій”, „Підвищення кваліфікації”. Згідно із Річним планом виховної роботи була спланована Інформаційна – виховна робота бібліотеки на кожен місяць.

Якість роботи бібліотеки повністю залежить від якості її фонду, від систематичного і оперативного його поповнення новою літературою відповідно до запитів та інтересів користувачів. Централізовано література надходила до бібліотеки від Першотравневого відділу освіти, в основному це були підручники. Нажаль, в минулому навчальному році не проходили доброчинні акції „Подаруй книги”.

На 2014 рік підписку проводили за рахунок школи: на рік - газета „Сельская новь”, журнали „Охрана труда”, „Безпека праці на виробництві”, „Пожежна та техногенна безпека”; на 2 півріччя – підписки не було.

Кількість читачів бібліотекии - 94, з них:

учнів – 76 ( 1-4 кл. - 34; 5-9 кл – 35, 10-11 кл – 7)

вчителів та інших– 18.

Загальний відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням по школі становить 100 %

У бібліотеці, за необхідністю, використовуються художня література, енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні посібники, мережа Інтернет.

Пріоритетним завданням діяльності шкільної бібліотеки є формування інформаційної культури школяра, пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань. Ці знання поширюються шляхом бесід та практичних занять на бібліотечних уроках. Протягом навчального року було проведено 44 бібліотечних занять у 1 кл. – 2, у 2 кл. - 3, у 3 кл. – 5, у 4 кл - 4, у 5 кл – 4, у 6 кл – 4, у 7 кл. – 4, 8 кл-7, 9 кл – 5. у 10 кл. – 4, 11 кл. – інд. навчання, а саме: „Бібліотека”, „Автори та ілюстрації”, „Знайомство з книгою. Структура книги”, „Книга та її значення”, „ „” „Знайомство з картотекою та найпростішою карткою каталогу”, „Знайомство з бібліотекою”, „Як створюється книга”, „Довідково – бібліотечний апарат”, „Робота з довідковою літературою” та інші, а також екскурсії у бібліотеку для учнів 1 кл.

Аналіз роботи за рік показав, що бібліотека протягом року на належному рівні здійснювала всебічну інформаційну підтримку навчально-виховного процесу в школі. Систематично оновлювалися матеріали „Календаря знаменних дат” здійснювалася допомога вчителям у підготовці до усних журналів та учням при написання рефератів, повідомлень. Так, до проведення Уроків мужності до 70річчя Перемоги , річниці народження Вербицького та виконання Гімну, до 85 річчя Всеволода Нестайка а також до проведення відкритих уроків та заходів класах була надана допомога в пошуку матеріалів.

У березні був проведений Тиждень дитячої та юнацької книги. Пройшла загальношкільна лінійка „Роль книги в житті людини”. Спільно із вчителями - предметниками та сільським бібліотекарем Волошиною Н.О. були проведені різноманітні заходи:

для учнів 1-4 кл. – свято „ Книжкове царство – мудре государство”, виставка „Кращі казкові книги для дітей”, „Наші права” ( шкільний бібліотекар, вчителі)

для учнів 5-11 кл. – Пушкінське свято (вчителі Червона Т.В.)

В рамках тижня був проведений казковий кінозал„Великий Андерсен та його та його чарівні казки”,оформлена виставка „Письменники – ювіляри 2015р” випущена газета та плакати. Учні були запрошені у „Книжковій лікарні”, був проведений рейд – перевірка „Підручник в моєму портфелі”, екскурсії до сільської бібліотеки.

У бібліотеці оформлені постійно діючі полички: «Мій рідний край», „Герої народів”, „Краса рідної природи”, „Сторінками історії”, „Книга – наш друг ”.

Прагнучи розкрити та наблизити фонд до читача бібліотека постійно організовувала книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні полички на тему: „Визволення Донбасу”, „Молода надія України”, „Дзвони Чорнобиля”, „Великий Шевченко”, „Захист дитини” та ін. Складалися рекомендовані списки літератури. Постійно діяв цикл виставок-переглядів до знаменних та пам’ятних дат «Календар знаменних дат» та оновлювався стенд „Живи, книго!”.

Бібліотекар постійно слідкує за наочністю в приміщенні бібліотеки. В наявності є плакати „Як створена книга”, стенд „Книга – джерело мудрості”.

Важливою ділянкою формування інформаційної культури школяра є пропаганда бережливого ставлення до книжки. З метою здійснення контролю за станом збереження навчальної книги протягом року бібліотекар разом з сектором по збереженню підручників учнівського самоврядування проводив рейди-перевірки «Живи, книго!». Результати перевірок висвітлювались на загальношкільних лінійках, в бібліотечному куточку та в Класних куточках. В цілому збережено та відремонтовано більшість підручників. Всього один підручник - „Буквар” учня 2 класу Столярука Антона мав поганий вигляд. Про цей факт був попереджений учень та його батьки та в школу був наданий новий підручник. Дігтяр Артем учень 11 класу загубив підручник „Екологія”, за відповідальність за загублений підручник несуть відповідальність учень та батьки.

За підсумками шкільної акції «Живи, книго!» у 2014-2015 навчальному році кращими класами по збереженню книжок визнані: серед 1- 4 кл – учні 4 кл. (класоводи Андрющенко К.М); серед учнів 5-11 кл - 5,6 та 10 кл. (класні керівники Кулік К.О., Омельченко В.А.. та Ахунджанова Л.В.)

У 2014 – 2015 н. р. складена картотека навчальної літератури.

До послуг користувачів бібліотека пропонує 5752 примірників книг. З них:

основний книжковий фонд налічує 3840 примірників,

фонд підручників – 1912 примірників: 1-4 кл. – 612, 5-9 кл - 925, 10-11 кл – 375.

Проблемним є забезпечення підручниками учнів 3 та 6 класів, тому що за новим Держстандартом підручники поступили в січні. З січня до квітня вчителі прийняли участь у відборі підручників – макетів на 4 та 7 класи. Вчасно була надана інформація до РМК та до Київського інституту інноваційних технологій.

Забезпеченість учнів школи підручниками з основних навчальних предметів в 2014-2015 навчальному році становил

1-4 класи – 100%;

5-9 класи – 100%;

10-11 класи – 100%.

Режим зберігання фонду дотримується. Всі видання технічно опрацьовані. Протягом вересня - жовтня 2014 року було підготовлено інформацію про забезпеченість, використання підручників у школі та передбачених на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів 4 та 7 класів.

У бібліотеці відсутня оргтехніка, але школа має комп’ютерний клас, принтер, ксерокс, підключена до мережі Інтернет, які використовуються при необхідності для роботи бібліотеки. Необхідну допомогу надає заст. директора з НВР та вчитель інформатики.

Протягом навчального року на педраді була заслухана доповідь „Вплив шкільної бібліотеки на формування у дітей морально-правової культури”. На засідання РМО бібліотекарів підготовлено повідомлення „Сучасна книжкова виставка як витвір мистецтва”, „Сучасні дитячі українські письменники ( огляд )”, презентацію „Звіт шкільної бібліотеки”. Видані накази „Про результати акції „Живи, книго!” та „Про роботу шкільної бібліотеки”.

У новому навчальному році бібліотека повинна активно брати участь у навчально-виховному процесі школи, як інформаційний структурний підрозділ. Роботу необхідно спрямувати на:

- збереження та поповнення бібліотечного фонду;

- задоволення інформаційних потреб користувачів;

- інформаційно-бібліографічну підтримку навчальної, творчо-пізнавальної,

самоосвітньої діяльності учнів та вчителів;

- формування інформаційної культури, популяризацію бібліотечно

бібліографічних знань;

- роботу щодо популяризації книги;

- здійснення творчої співпраці бібліотеки, учнівського та педагогічного

колективів, батьківської громади, спонсорів.

ІІ. Основні завдання і напрямки роботи бібліотеки у 2015-2016 н. р.

· здійснювати комплексну пропаганду літератури відповідно до завдань виховання та сучасної системи навчання;

· сприяти максимальному використанню фондів бібліотеки;

· надавати допомогу школі у навчанні, вихованні, розвитку у школярів творчої активності, трудових навичок, естетичному вихованню дітей та підлітків;

· сприяти розвитку пізнавальних здібностей школярів, сумлінного відношення до навчання та суспільних обов”язків;

· виховувати в дітей і підлітків культури читання;

· пропагувати літературу про минуле та сучасне життя народу України;

· звертати увагу на бережливе відношення до навколишнього середовища;

· організувати роботу читацького активу з ціллю сприяння активізації читання та бережливого відношення до книжок і підручників;

· активізувати роботу з батьками, спільними зусиллями добиватися якості читання, бережного відношення до художньої та навчальної книги;

· сприяти підвищенню методичної та педагогічної майстерності учителів.

ІІІ. Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально – виховного процесу та духовного становлення школяра.

3.1. Робота з читачами щодо формування і задоволення іх читацьких потреб

Заходи

Строки виконання

Відмітка про викон.

1

Організація інформаційної діяльності зі спрямування національного відношення і духовного ставлення учнів – користувачів бібліотеки.

постійно

2

Залучення нових читачів.

Екскурсії у бібліотеці.

Пояснення учням правил користування бібліотекою.

Ознайомлення з книжковими виставками, які розкривають фонди і др.

На поч.року

постійно

постійно

3

Залучати до систематичного читання кожного учня школи.

постійно

3.2.

Індивідуальна робота з читачами:

1

Налагодити індивідуальну роботу з окремими групами читачів;

вересень

2

Проводити аналіз читання учнями 1-4, 5-9, 10 – 11 кл.

1 раз в семестр

3

Оформлювати тематичні папки за інтересами за віковим складом

За планом

4

Складати списки рекомендаційної літератури для учнів окремих груп.

За необхідністю

5

Проводити роботу з учнями пільгової категорії

Протягом

6

Проводити роботауз дітьми, схильними до правопорушень і др.

За планом

7

Проводити керівництво самостійним читанням,

рекомендаційні бесіди при видачі, про прочитане;

постійно

8

Проводити роботу з формулярами читачів, захист читацьких формулярів.

За необхідністю

9

Приймати участь в проведенні конкурсу „Відгук на сучасну книгу”

жовтень

10

Виховувати бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.

постійно

3.3.

Взаємодія бібліотеки з педпрацівниками

1

Робота з періодичною пресою

постійно

2

Інформувати вчителів новими надходженнями за фахом та інтересами.

Постійно

3.

Списки літератури вчителям – предметникам.

4 рази на рік

4

Огляди літератури.

2-3 рази на рік

5

Допомога у проведенні виховних заходів

За планом

6

Систематично знайомитися з навчальними планами та програмами з предметів

На початку року

7

Виступати на батьківських зборах, з аналізом читання книг дітьми.

2 рази на рік

3.4.

Масова робота з популяризації літератури

1.

Уроки мужності „ Ми – патріоти ”.

01.09

2.

Виставка літератури до річниці визволення Донбасу

08.-15.09

3.

Підбір тематичної літератури на тему „Я-Джура”

06-10.09

4

Допомога в проведення уроку мужності „Ми – гідна зміна нашим батькам”

12 – 16.10

5

Підбір матеріалів до історичної години „Пам’яті великого вченого і археолога Ігоря Свєшнікова”

19.10

6

Конкурс читців „Рідного слова краса і співучість”

10-14.11

7

Рекомендації до читання „Історія міст та сел. України”

24-28.11

8

Виставка літератури „Здоров”я – найдорожчий скарб

грудень

9

Відео урок „Збройні Сили україни – надійний захисник рідної землі”

04.12

10

Літературна вікторина „Казки Пушкіна”

Січень

11

Випуск газети до Дня захисника Вітчизни

Жовтень

12

Конкурс читців віршів Шевченка.

Березень

13

Конкурс на кращого читача

Квітень

14

Огляд літератури „Шануй свого батька та мати”

травень

15

Поповнювати матеріали стенду „Живи, книго!», „Книга – джерело знань”

Постійно

16

Брати участь у Тижні дитячої та юнацької книги

Жовтень, березень

ІV. Інформаційна робота та довідково –біографічна робота.

4.1

Інформаційно - бібліографічна діяльність бібліотеки.

1

Провести бібліотечні уроки на тему

„Що таке бібліотека”, „Екскурсія до бібліотеки”

1 кл

2

Провести бібліотечні уроки на тему

„Гігієна читання”, „Правила бережливого ставлення до книг”

2 кл

3

Провести бібліотечні уроки на тему

„Як створюється книжка”, „Основні елемент книги”, „Структура книги”

3 кл

4

Провести бібліотечні уроки на тему

„Періодичні видання” , „Поняття про газету та журнали”, „Вибір книг”

4кл

5

Провести бібліотечні уроки на тему

„Як вибрати книгу”, „Як читати книгу”, „Довідкова література”

5 кл

6

Провести бібліотечні уроки на тему

„Перша бібліотека в Україні”, „Періодичні видання для середнього віку”, „Що я люблю читати”

6 кл

7

Провести бібліотечні уроки на тему

„Довідковий апарат книги”, „Енциклопедії – книги знають все”, „Книгодрукування в Україні ”

7кл

8

Провести бібліотечні уроки на тему

„Структура наукової книги”,„Писемні пам’ятки України”

8 кл

9

Провести бібліотечні уроки на тему

„Необхідність картотек”, „Види каталогів”.

9 кл.

10

Провести бібліотечні уроки на тему

„Методи роботи з книгою” „Бібліографія”, Анотація ”

11 кл

4.2. Популяризація бібліотечно- бібліографічних знань.

Постійно,

Протягом року

1. Вивчення складу фондів і аналіз їх використання:

- комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду;

- робота з підручниками, періодикою;

- складання каталогів, картотек;

- списання літератури;

- санітарні дні.

2. Поповнення і редагування каталогів, картотек:

- організація алфавітного каталогу;

- поповнення каталогів;

- організація та поповнення картотеки газетно-журнальних статей;

- краєзнавчої картотеки;

- тематичних картотек;

- створення і поповнення папок-накоплювачів.

Протягом року

3. Пояснення учням правил користування бібліографічною літературою, анотацією.

Вересень

4. Проводити бібліографічні огляди літератури.

2 рази на рік

5. Робота з покажчиками.

Кожне півріччя

V. Формування бібліотечного фонду.

5.1.

Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання.

1

Ведення обліку (інвентарна, сумарна книги)

Постійно

2

Робота з підручниками, ведення реєстраційної картотеки.

Постійно

3

Вивчення бібліотечного фонду:

- статистичне

- бібліографічне.

2-3 рази на рік

4

Вилучення з фонду книжок:

- загублених,

- зношених,

- застарілих.

2 рази на рік, червень, жовтень

5

Заходи зі збереження фонду:

- рейди – перевірки стану підручників;

- акція «Живи, книго!»

2 рази на рік

за потребою

6

Формування заявки на забезпеченість підручниками учнів 8 класів за новим Держстандартом.

Вересень, квітень

7

Співпраця з шкільними бібліотекарями з питання забезпеченості підручниками учнів.

Протягом року

5.2

Збереження книжкового фонду

1.

Проведення усних журналів „Бережи книгу”

2 рази на рік

2.

Керівництво щодо роботи відповідальних за збереження книг по класах.

Протягом року

3

Проведення конкурсів „Кращий клас по збереженню підручників”, „Конкурс на кращу закладин ку”

2 рази на рік

4

Бесіди по класах про бережне ставлення до підручників

За планом

5

Проводити бесіди з батьками, діти яких погано доглядають за підручниками.

За необхідністю

6

Випуск бюлетенів „ Як створена книга”

2 рази на рік

5.3

Робота з фондом підручників.

1.

Діагностика рівня забезпеченості підручників по класах.

Вересень, січень, травень

2.

Прийом та технічна обробка отриманих підручників

Серпень,

ІІ півріччя

3

Інформування про нові надходження підручників

За необхідністю

Учні, вчителі

VІ. Підвищення кваліфікації. Організаційно – методична робота

1.

Проходження курсів

За планом

2

Участь у роботі семінарів

За планом РМК

3

Вивчення спеціальної літератури з бібліотечної справи

Протягом року

4

Виступ на засіданні МО шкільних бібліотекарів

За планом

5

Виступ на педраді

Березень

VІІ. Робота над веб- сторінкою шкільної бібліотеки на сайті школи.

1

Звітування про проведену роботу, про підручників, контингент учнів в РМК на сторінці шкільного сайту.

За необхідністю

2.

Перегляд відео фрагментів до заходів.

За планом

3.

Використання Інтернету при вивченні досвіду роботи шкільних бібліотекарів району та області.

За необхідністю

Кiлькiсть переглядiв: 579

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.